2020

Haettavana toiminta-avustusta vuoden 2021 kulttuuritapahtumille ja -teoille

Juvan kulttuuri ry myöntää toiminta-avustusta juvalaisille järjestöille ja toimijoille vuoden 2021 aikana järjestettävien kulttuuritapahtumien, -hankkeiden ja -tekojen toteuttamiseen.Toiminta-avustusta haetaan kirjallisella, vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse tai kirjeitse, johon on liitetty kulttuuritapahtuman tai -teon kokonaiskustannusarvio.Hakemukset on toimitettava Juvan kulttuuri ry:lle osoitettuna, Savon Tilipiste Oy:n toimistoon 31.12.2020 mennessä.Toiminta-avustus myönnetään harkinnanvaraisesti. Juvan kulttuuri ry:n hallitus käsittelee hakemukset ja tekee niistä […]

Haettavana toiminta-avustusta vuoden 2021 kulttuuritapahtumille ja -teoille Read More »

Juvan Kulttuuri muuttaa sääntöjä ja puheenjohtaja vaihtuu

Juvan kulttuuri muuttaa sääntöjä ja puheenjohtaja vaihtuu Juvan kulttuuri ry muuttaa sääntöjä siten, että avustustoimintaa voidaan harjoittaa pitkäjänteisemmin edellisten vuosien voittovarojen puitteissa. Sääntömuutos käsitellään ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa toisen kerran 23.9.2020. Yhdistys on jakanut avustuksia ja tukenut kulttuuritoimintaa vuosittain noin 25.000 eurolla. Avustukset tulevat hakuun loppuvuodesta ja siitä ilmoitetaan Juvan lehdessä ja nettisivuilla. Yhdistyksen pitkäaikaisen puheenjohtajan

Juvan Kulttuuri muuttaa sääntöjä ja puheenjohtaja vaihtuu Read More »

Ylimääräinen kokous 23.9.2020

Juvan kulttuuri ry:nylimääräinen vuosikokouske 23.9.2020 alkaen klo 17:00 Siljankassa Sääntömuutosasioiden toinen käsittely. Muutos koskee yhdistyksen sääntöjen kohtaa 11 § Avustusten määrä. Kokousasiapaperit on nähtävillä Savon Tilipiste Oy:ssä (Piikkiläntie 2-4 Juva) maanataista torstaihin kello 9.00 – 15.00 tai pyynnöstä lähetetään sähköpostitse jäsenelle (markus@savontp.fi tai P. 029 170 1834).Tervetuloa! Juvan kulttuuri ry/hallitus

Ylimääräinen kokous 23.9.2020 Read More »

Koululaisten kulttuuristipendit 2020

Koululaisten Kulttuuristipendit 2020Juvan kulttuuri ry jakaa vuosittain kulttuuristipendejä Juvan koulujen oppilaille. Stipendejä myönnetään kolme kappaletta: yksi alakoulun oppilaalle, yksi yläkoulun oppilaalle ja yksi lukion oppilaalle. Stipendien tarkoituksena on palkita osaavia ja aktiivisia Juvan koulujen oppilaita kulttuurin eri alojen harrastamisesta ja sen toteuttamisesta koulussa sekä sen ulkopuolella. Stipendien jako on valmisteltu yhdessä koulujen opettajakuntien kanssa.Jaettavat kulttuuristipendit

Koululaisten kulttuuristipendit 2020 Read More »

Toiminta-avustuksia ja -tukia 2020

Myönnettävät avustukset kulttuurialan toimijoille vuonna 2020Juvan kulttuuri ry tukee juvalaisia toimijoita ja tapahtumia. Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on tukea kulttuuria sekä edistää henkistä ja aineellista kehitystä Juvalla alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Yhdistys jakaa vuosittain avustuksia ja toimintatukia. Peter Strebel 2000 €Graafiset vaikutelmat Valokuvanäyttely 2020 ” Galleria kuninkaankartanolle” aineena ensilumen aikaansaamat hienot graafiset vaikutelmat.

Toiminta-avustuksia ja -tukia 2020 Read More »

Vuosikokous 24.8.2020

Juvan kulttuuri ry:nsääntömääräinen vuosikokousma 24.8.2020 alkaen klo 17:00 Siljankassa Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi käsitelläänsääntömuutosasia. Muutos koskee yhdistyksen sääntöjen kohtaa 11 § Avustusten määrä.Kokousasiapaperit on nähtävillä Savon Tilipiste Oy:ssä (Piikkiläntie 2-4 Juva) maanataista torstaihin kello 9.00 – 15.00 tai pyynnöstä lähetetään sähköpostitse jäsenelle (markus@savontp.fi tai P. 029 170 1834).Tervetuloa! Juvan kulttuuri ry/hallitus

Vuosikokous 24.8.2020 Read More »