Koululaisten kulttuuristipendit 2020

Koululaisten Kulttuuristipendit 2020
Juvan kulttuuri ry jakaa vuosittain kulttuuristipendejä Juvan koulujen oppilaille. Stipendejä myönnetään kolme kappaletta: yksi alakoulun oppilaalle, yksi yläkoulun oppilaalle ja yksi lukion oppilaalle. Stipendien tarkoituksena on palkita osaavia ja aktiivisia Juvan koulujen oppilaita kulttuurin eri alojen harrastamisesta ja sen toteuttamisesta koulussa sekä sen ulkopuolella. Stipendien jako on valmisteltu yhdessä koulujen opettajakuntien kanssa.
Jaettavat kulttuuristipendit saavat seuraavat oppilaat:

• Emma Purhonen kirkonkylän 6 lk koulu 100 euroa
Emma harrastaa monipuolisesti. Hän aloitti viulun soitto-opinnot musiikkiopistossa ensimmäisellä luokalla. Harrastus jatkuu edelleen. Soolosoittamisen lisäksi hän on soittanut jo vuosia musiikkiopiston jousiryhmässä.
Emma on aina lukenut paljon. Lukemalla oppii taitavaksi kirjoittajaksi, sanotaan. Tammikuusta lähtien olemme kaikki saaneet lukea Emman ajatuksia Juvan lehdestä Nuorten silmin- palstalta.
Emma on taitava käsistään ja hänen luovassa tekemisessä näkyy oma näkemys. Olipa kyse kuvataiteesta tai käsitöistä, häneltä löytyy idea, näkökulma tai ainakin pieni oma lisäys.

• Jussi Pesonen 9 luokka 150 euroa
Hän on käsikirjoittanut koulumme tilaisuuksiin esityksiä ja näytellyt niissä myös ansiokkaasti itse. Hän on toimiessaan oppilaskunnan hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana ollut innostunut koulumme yhteisöllisyyden kehittämisestä ja ollut valmis heittäytymään yhteisönsä puolesta ja on näin näyttänyt myös rohkeaa esimerkkiä ikätovereilleen.

• Tytti Munnukka lukion 3 A luokka 200 euroa
Tytti on ansioitunut niin kuvataiteen kuin musiikin saralla.
Tytti on ollut myös oppilaskunnan hallituksen jäsenenä aktiivinen, innostunut ja asiaansa paneutunut koulunsa yhteishengen kehittäjä. Lisäksi Tytti on koko lukiouransa ajan ollut eri tehtävissä lukioteatterissa ja osoittanut osaamisensa monin tavoin myös teatterin tekemisessä rohkeaa esimerkkiä ikätovereilleen.