HISTORIA JA TARKOITUS

HISTORIA
Juvan kulttuuri ry on perustettu vuonna 2004. Juvan kulttuuri ry:n toiminta-ajatus ja peruspääoma syntyi, kun Juvan Lehti ry:n julkaisuoikeudet myytiin kaupalla Länsi-Savo konsernille. Juvan Lehti ry:n ainaisjäsenet siirtyivät Juvan kulttuuri ry:n ainaisjäseniksi.

JUVAN KULTTUURI RY:N TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea kulttuuria sekä edistää henkistä ja aineellista kehitystä Juvalla alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa;
• järjestämällä kokous-, luento- ja esitelmätilaisuuksia
• järjestämällä näytöksiä, juhlia, kulttuurimatkoja ja -retkiä
• tarjoamalla jäsenilleen kulttuuritapahtumia