Haettavana toiminta-avustusta vuoden 2021 kulttuuritapahtumille ja -teoille

Juvan kulttuuri ry myöntää toiminta-avustusta juvalaisille järjestöille ja toimijoille vuoden 2021 aikana järjestettävien kulttuuritapahtumien, -hankkeiden ja -tekojen toteuttamiseen.
Toiminta-avustusta haetaan kirjallisella, vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse tai kirjeitse, johon on liitetty kulttuuritapahtuman tai -teon kokonaiskustannusarvio.
Hakemukset on toimitettava Juvan kulttuuri ry:lle osoitettuna, Savon Tilipiste Oy:n toimistoon 31.12.2020 mennessä.
Toiminta-avustus myönnetään harkinnanvaraisesti. Juvan kulttuuri ry:n hallitus käsittelee hakemukset ja tekee niistä päätökset tammikuussa 2021. Hakijan tulee huolehtia, että toiminta-avustus käytetään siihen toimintaan, mihin sitä on haettu ja tapahtumasta on toimitettava loppuraportti.
Kulttuuriterveisin!
Juvan kulttuuri ry / hallitus

Toiminta-avustushakemukset osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:
toimisto@juvankulttuuri.fi
tai
Juvan kulttuuri ry
c/o Savon Tilipiste Oy, Piikkiläntie 2-4, 51900 Juva
Lisätietoja: Juvan kulttuuri ry:n puheenjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204.