Myönnetyt avustukset eri kulttuurialan toimijoille. Vuonna 2021 jaetaan yhteensä 22.500 €

Juvan kulttuuri ry tukee juvalaisia toimijoita ja tapahtumia. Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on tukea kulttuuria sekä edistää henkistä ja aineellista kehitystä Juvalla alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.
Yhdistys jakaa vuosittain avustuksia ja toimintatukia. Tänä vuonna hakemuksia tuli 19 kappaletta ja haettava määrä oli lähes 50.000 euroa. Juvan kulttuuri ry myöntää tänä vuonna 16 taholle avustusta. Koronatilanteen takia olemme joutuneet tältäkin vuodelta perumaan kulttuurigaalan, jossa avustukset oli tarkoitus jakaa. Yhdistys toivoo, että avustusten kautta voimme edistää ja aktivoida juvalaisten kulttuuritoimijoiden toimintaa alkaneen vuoden aikana.

Tänä vuonna jaettavat avustukset:

Gottlund työryhmä 2000 €
Ryhmälle kahdeksannen valtakunnallisen Gottlund – runokilpailun järjestämiseen kesällä 2020.Runokilpailun tavoitteena on pitää yllä Gottlundin perinne elävänä sekä rohkaista ihmisiä kirjoittamaan omaäänistä runoutta.

Joroisten musiikkiyhdistys ry 1000 €
Juvalla tapahtuvaan toimintaan ja Juvan konserttien järjestämiseen

Mari Liimatainen 3000€
Taiteellisen työskentelyyn; Tuhkalan kylän raittia koskevaan teoskokonaisuuden toteuttamiseen

Juvan lukioteatteri ry 2000€
Teatteritoimintaan ja uuden revyyn tuotantokuluihin

Juvan kamarikuoro ry 1000 €
Elokuvamusiikkiin keskittyvän konsertin järjestelykuluihin kesällä 2021

Juvan Mieslaulajat ry 1000 €
Konserttien ja yhteislaulutilaisuuksien järjestelykuluihin

Juvan käsityöläiset ry 1650 €
Hildurin näyttelytoiminnan kehittämiseen

Martti Talvela säätiö 2500 €
Kaksivuotinen yhteistyösopimus säätiön kanssa. Tämä on toinen vuosi. Juvan kulttuuri ry osallistuu vuosittain jaettavan Martti Talvela säätiön apurahan rahoittamiseen. Talvela – säätiö jakaa apurahan vuosittain säätiön kotipaikkakunnalla Juvalla.

Kuosmalan kyläyhdistys 250 €
Kesätapahtuman järjestämiskuluihin

Juvan kunnan työelämäpalvelut 1500 €
Museopakohuonepelin suunnitteluun osana Juvan paikallistuntemuksen lisäämisestä.

Saimaan Teatteri ry 1000 €
Juvalla toteuttavan kesäteatterin ensi-illan järjestelykuluihin

Hanna Räty 1800 €
Taiteellisen työskentelyyn; maalauspajojen toteuttaminen vuoden 2021 aikana

Juvan kunta kulttuuripalvelut 2000 €
Kotirintama sodassa ja rauhassa – näyttelyn toteuttamiseen. Osana näyttelyä 100 vuotta sitten perustetun Lotta Svärd – järjestön Juvan historian esittely

Juvan partioveikot ry 500 €
Juvan partiolaisten 70- vuotista historiaa esittävän näyttelyn toteutukseen

Antti Kilkki 500 €
Valokuvanäyttelyn toteutukseen. Samalla palkintona elämäntyöstä Juvan dokumentoinnissa valokuvauksen kautta

Juvan kunnan yritys- ja matkailupalvelut 800 €
Kirkonkylän taajaman kulttuuri- ja luontokohteiden kävelykartan toteutuksen suunnitteluun

Juvan kulttuuri ry on perustettu vuonna 2004. Juvan kulttuuri ry:n pääosa peruspääoma syntyi, kun Juvan Lehti ry:n julkaisusoikeudet myytiin Länsi-Savo konsernille. Juvan Lehti ry:n ainaisjäsenet siirtyivät Juvan kulttuuri ry:n ainaisjäseniksi. Yhdistys tavoittelee uusia henkilöitä jäseniksi erityisesti kulttuuritoimijoiden piiristä. Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi ottamalla yhteyden nettisivujen kautta www.juvankultturi.fi tai olemalla yhteydessä hallituksen jäseniin. Jäseniä yhdistyksellä on noin 180.
Lisätietoja; puheenjohtaja Heikki Laukkanen, 0400 755204