Juvan kulttuuri jakaa avustuksia 20.000 euroa vuodelle 2021

Yhdistyksen avustuksen ovat haettavissa vuoden loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot avustusten hakemisesta Juvan lehden ilmoituksesta. Juvan kulttuuri ry myöntää tammikuussa hakemusten perusteella avustuksia vuoden 2021 aikana järjestettäviin kulttuuritapahtumiin, -hankkeisiin ja -tekoihin. Olemme varautuneet ensi vuodelle myöntämään 20.000 euroa. Osa tammikuussa vuodelle 2020 myönnetyistä avustuksista tullaan käyttämään vasta vuoden 2021 aikana koronatilanteen siirtäessä toimintaa vuodella eteenpäin.
Koronakatkon jälkeen yhdistys toivoo voivansa omalta osaltaan kannustaa juvalaisia toimijoita toteuttamaan uusia hankkeita tai uutta toimintaa. Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on tukea kulttuuria ja edistää henkistä ja aineellista kehitystä Juvalla alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Tänä vuonna yhdistys jakoi avustuksia 17 toimijalle yhteensä 25.000 euroa.
Juvan kulttuuri ry on perustettu vuonna 2004. Juvan kulttuuri ry:n peruspääoma syntyi, kun Juvan Lehti ry:n julkaisusoikeudet myytiin kaupalla Länsi-Savo konsernille. Yhdistyksellä on 180 jäsentä. Yhdistys haluaa uusia henkilöitä jäseneksi. Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi ottamalla yhteyden nettisivujen kautta www.juvankultturi.fi tai olemalla yhteydessä hallituksen jäseniin. Jäsenet pääsevät vaikuttamaan vuosikokousten kautta yhdistyksen toiminnan linjaamiseen.

Lisätietoja; Puheenjohtaja Heikki Laukkanen 0400 755204