Martti Talvela -kampuksen taidehankinnat

Juvan kulttuuri ry käynnistää yhdessä juvalaisten taiteilijoiden kanssa Martti Talvela -kampuksen taidehankinnat

Juvan kulttuuri ry on yhdessä juvalaisten taiteilijoiden kanssa käynnistänyt hankkeen, jossa kukin taiteilija tekee yhden työn juuri valmistuneeseen Martti Talvela kampukseen. Kampukseen sijoittuvat päiväkodit, alaluokat, yläluokat ja lukio. Lisäksi kampuksella sijaitsee myös auditorio/kulttuurisali, jossa voidaan koulun normaalin toiminnan lisäksi pitää mm. konsertteja ja näyttää elokuvia. Kampuksesta tulee juvalaisten olohuone ja kulttuuritila vuosikymmeniksi. Uudet ja avarat tilat auloineen mahdollistavat monipuolisen paikallisen taiteen esittelyn.
Juvan kulttuuri ry on omalta osaltaan varannut hankkeeseen 20.000 euron määrärahan. Yhdistys on kutsunut mukaan seuraavat taiteilijat;
– Hanna Räty
– Mari Liimatainen
– Peter Strebel
– Matti Kurkela


Kaikki taiteilijat ovat juvalaisia. He ovat osallistuneet monella tapaa paikallisen kulttuurin edistämiseen. Taiteilijat ovat omalta osaltaan innostuneita toteuttamaan näkyvälle paikalle – juvalaisten olohuoneeseen oman teoksensa.
Taiteilijat tekevät ehdotuksen taiteen sijoituspaikasta kampukselle. Töiden on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana. Taideteokset on suunniteltu paljastettavaksi yhdellä kertaa erillisessä tilaisuudessa syksyllä.
Tarkoituksena on, että taideteosten toteuttaminen uudelle kampukselle on yhteisöllinen tapahtuma siten, että koulu ja koululaiset voivat osallistua taideteosten valmistusprosessiin myöhemmin tarkemmin sovittavalla tavalla.

Juvan kulttuuri ry:n tavoitteena on toteuttaa uuteen Martti Talvela kampukseen monipuolisen taidekokonaisuus, joka vahvasti kiinnittää paikallisten taiteilijoiden työskentelyä osaksi juvalaista yhteisöä. Nyt käynnistynyt hanke on yhdistyksen historian suurin.

Kunnan vastuulla on taideteosten sijoittamisesta/kiinnittämisestä tulevat kulut.

Kunta on kilpailun perusteella tilannut juvalaiselta taitelijalta Kari Kärkkäiseltä Palava sielu- teoksen kampuksen ja kirkon väliselle aukiolle.
Juvan kulttuuri ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea kulttuuria sekä edistää henkistä ja aineellista kehitystä Juvalla alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Yhdistys on viime vuosina kyennyt jakamaan vuosittain noin 15 juvalaiselle toimijalle reilut 20.000 euroa vuodessa. Tämän vuoden jako toteutettiin tammikuussa. Avustuksen saajina oli 16 tahoa ja rahaa jaettiin 22.500 euroa.