Jäsentiedote 2021

Korona-aika on merkittävästi vaikuttanut myös yhdistyksemme toimintaan. Edellisestä jäsentiedotteesta on jo kaksi vuotta. Viime vuonna emme voineet järjestään jäsenistölle perinteistä tapahtumaa. Tänä kesänä sellainen järjestetään, ellei viranomaisohjeet sitä estä.

Meneillään oleva vuosi on yhdistyksen 17. toimintavuosi. Yhdistyksen johdossa on tapahtunut muutoksia ja niistä tässä kirjeessä tarkemmin.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 24.8.2020 Kahvila-Ravintola Siljankassa. Osallistujia oli paikalla 14 jäsentä. Kokouksessa Juvan Kulttuuri ry muutti sääntöjensä 11 § siten, että avustustoimintaa voidaan harjoittaa pitkäjänteisemmin edellisten vuosien voittovarojen puitteissa. Sääntömuutos käsiteltiin yhdistyksen toisessa ylimääräisessä kokouksessa 23.9.2020 ja se on merkitty PRH rekisteriin 17.12.2020. Vuosikokouksessa käsiteltiin myös normaalit kokoukselle kuuluvat asiat.

Hallituksen kokoonpano muuttui

Hallituksen pitkäaikaisen puheenjohtajan Pertti Pesosen jättäessä tehtävät uudeksi puheenjohtajaksi on valittu kunnallisneuvos Heikki Laukkanen ja uudeksi hallituksen jäseneksi kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori Johanna Kuusisto.
Toimintakaudella 2020–2021 Juvan kulttuuri ry:n hallitukseen ovat lisäksi kuuluneet Esko Vuokko varapuheenjohtajana ja jäseninä Kari Pitkälä, Reino Roikonen ja Hannu Summanen.
Hallituksen varajäsenenä ovat Arja Vironen ja Jukka Paasonen.

Jäsensivut

Juvan kulttuuri ry:n jäsensivut ovat osoitteessa www.juvankulttuuri.fi. Näiltä sivuilta voit seurata yhdistyksen toimintaa. Laitamme sivuille kaikki tiedotteet mm. avustustoiminnasta.

Jäsenien yhteystietojen päivittäminen – muutos jäsentiedotukseen
Yhdistys luopuu jäsentiedotteiden lähettämisestä postin kautta. Tämä on viimeinen jäsentiedote tässä muodossa. Lähetämme jatkossa tiedotteita sähköpostiin niille jäsenille, joiden ajantasaiset tiedot ovat yhdistyksellä. Yhdistyksen toimintaa voi seurata nettisivulta ja Juvan lehdestä. Ilmoitamme vuosikokouksista lehdessä ja tiedotamme toiminnastamme muutenkin Juvan lehden kautta. Jäsenistön toivotaan ilmoittavan puuttuvat sähköpostitiedot ja mahdollisen sähköpostiosoitteen muutokset yhdistyksen sihteeri Markus Tikkaselle (markus@savontp.fi tai p.0440 630 825). Yhdistyksellä on noin 180 jäsentä.

Tapahtumia

Yhdistyksen hallitus on kahtena vuotena suunnitellut järjestävänsä kulttuuri Gaala -tilaisuuden, jossa stipendit ja avustukset jaettaisiin. Keväällä 2020 oli silloinen tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen lupautunut Gaalan puhujaksi. Tilaisuus jouduttiin koronan takia viime hetkellä peruuttamaan. Ministeri Kosonen lähetti yhdistykselle tervehdyksen, jossa onnitteli ensiksi stipendin ja toiseksi avustuksen saajia ja sen jälkeen lähetti yhdistykselle tervehdyksen seuraavin sanoin;

” Kolmanneksi lämpimät onnittelut ja kiitokset Juvan kulttuuri ry;lle merkittävästä työstänne paikallisen kulttuuritoiminnan tukemisessa. Kulttuuri on merkittävä veto- ja pitovoimatekijä niin isommille kuin pienemmille kunnille. Juvalaisen kulttuurin vuosittainen tukeminen 20.000 -30.000 eurolla on merkittävää kotiseututyötä oman paikkakunnan yhteisöllisyyden ja elinvoiman hyväksi.”

Kesällä 2019 yhdistyksen jäsentapahtumana teimme matkan Punkaharjulle ja siellä erityisesti Metsämuseo Lustoon. Palasimme Punkaharjulta Savonlinnaan laivalla. Viime kesänä koronatilanteen vuoksi emme voineet järjestää jäsentapahtumaa. Tänä vuonna tilaisuus järjestetään.

Lastenkonsertti pidettiin 18.8.2019 perinteisesti Kirkonkylän ala-asteen juhlasalissa. Konsertissa oli lähes 200 osallistujaa lapsia ja heidän huoltajaansa. Esiintyjä oli Benny Törnroos ja Muumit. Lasten konsertti vuodelta 2020 jouduttiin koronan takia perumaan. Tulevan syksyn aikana konsertti järjestetään, mikäli viranomaisten määräykset sen sallivat. Tarkemmin konsertista nettisivuilla ja Juvan Lehdessä.

Toiminta-avustukset

Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on tukea kulttuuria sekä edistää henkistä ja aineellista kehitystä Juvalla alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.
Yhdistys jakaa vuosittain avustuksia ja toimintatukia. Tänä vuonna hakemuksia tuli 19 kappaletta ja haettava määrä oli lähes 50.000 euroa. Juvan kulttuuri ry myönsi tänä vuonna 16 taholle avustusta. Yhdistys toivoo, että avustusten kautta voimme edistää ja aktivoida juvalaisten kulttuuritoimijoiden toimintaa.

Rahaa saivat seuraavat toimijat vuoden 2021 jaossa;

Gottlund työryhmä 2000 €
Ryhmälle kahdeksannen valtakunnallisen Gottlund – runokilpailun järjestämiseen kesällä 2020.Runokilpailun tavoitteena on pitää yllä Gottlund perinne elävänä sekä rohkaista ihmisiä kirjoittamaan omaäänistä runoutta.

Joroisten musiikkiyhdistys ry 1000 €
Juvalla tapahtuvaan toimintaan ja Juvan konserttien järjestämiseen

Mari Liimatainen 3000 €
Taiteellisen työskentelyyn; Tuhkalan kylän raittia koskevaan teoskokonaisuuden toteuttamiseen

Juvan lukioteatteri ry 2000 €
Teatteritoimintaan ja uuden revyyn tuotantokuluihin

Juvan kamarikuoro ry 1000 €
Elokuvamusiikkiin keskittyvän konsertin järjestelykuluihin kesällä 2021

Juvan Mieslaulajat ry 1000 €
Konserttien ja yhteislaulutilaisuuksien järjestelykuluihin

Juvan käsityöläiset ry 1650 €
Kulttuuritapahtumien toteuttamiseen , kulttuuripolut rakentamiseen ja näyttelytoimintaan

Martti Talvela säätiö 2500 €
Kaksivuotinen yhteistyösopimus säätiön kanssa. Tämä on toinen vuosi. Juvan kulttuuri ry osallistuu vuosittain jaettavan Martti Talvela säätiön apurahan rahoittamiseen. Talvela – säätiö jakaa apurahan vuosittain säätiön kotipaikkakunnalla Juvalla.

Kuosmalan kyläyhdistys 250 €
Kesätapahtuman järjestämiskuluihin

Juvan kunnan työelämäpalvelut 1500 €
Museopakohuonepelin suunnitteluun osana Juvan paikallistuntemuksen lisäämisessä.

Saimaan Teatteri ry 1000 €
Juvalla toteuttavan kesäteatterin ensi-illan järjestelykuluihin.

Hanna Räty 1800 €
Taiteellisen työskentelyyn; maalauspajojen toteuttaminen vuoden 2021 aikana

Juvan kunta kulttuuripalvelut 2000 €
Kotirintama sodassa ja rauhassa – näyttelyn toteuttamiseen ja osana sitä 100 vuotta siten perustetun Lotta Svärd – järjestön Juvan historian esittely.

Juvan partioveikot ry 500 €
Juvan partiolaisten 70- vuotisen historiaa esittävän näyttelyn toteutukseen.

Antti Kilkki 500 €
näyttelyn toteutukseen ja palkintona elämäntyöstä Juvan dokumentoinnissa valokuvauksen kautta

Juvan kunnan yritys- ja matkailupalvelut 800 €
Kirkonkylän taajaman kulttuuri- ja luontokohteiden kävelykartan toteutuksen suunnitteluun.

Martti Talvela -kampuksen taidehankinta
Juvan kulttuuri ry on yhdessä juvalaisten taiteilijoiden kanssa käynnistänyt hankkeen, jossa kukin taiteilija toteuttaa taideteoksia juuri valmistuneeseen Martti Talvela kampukseen. Kampukseen sijoittuvat päiväkodit, alaluokat, yläluokat ja lukio. Lisäksi kampuksella sijaitsee myös auditorio/kulttuurisali, jossa voidaan koulun normaalin toiminnan lisäksi pitää mm. konsertteja ja näyttää elokuvia. Kampuksesta tulee juvalaisten olohuone ja kulttuuritila vuosikymmeniksi. Uudet ja avarat tilat auloineen mahdollistavat monipuolisen paikallisen taiteen esittelyn.

Juvan kulttuuri ry on omalta osaltaan varannut hankkeeseen 20.000 euron määrärahan. Yhdistys on kutsunut mukaan seuraavat taiteilijat;
Hanna Räty – Mari Liimatainen – Peter Strebel – Matti Kurkela
Kaikki taiteilijat ovat juvalaisia. He ovat osallistuneet monella tapaa paikallisen kulttuurin edistämiseen. Taiteilijat ovat omalta osaltaan innostuneita toteuttamaan näkyvälle paikalle – juvalaisten olohuoneeseen oman teoksia. Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto on antanut tähän hankkeeseen taiteilijoille 40.000 euron työskentelyapurahan. Hanke on rahaston kärkihanke maakunnassa.

Yhdistyksen jäsenten kesätapahtuma Partalassa – muista ilmoittautua !
Jäsentilaisuus järjestetään Partalan kuninkaankartanossa 8.8.2021 klo 14.00 alkaen. Ohjelmassa on Partala -kirjan ja historian esittely kirjoittaja, kansatieteilijä Kirsi Vertaisen toimesta, mahdollisuus tutustua museoihin, galleriaan ja tryffelikeskukseen. Yhdistys tarjoaa ruokailu n. klo 16.30 . Ilmoittautumiset sihteerille Markus Tikkaselle 23.7.2021 mennessä osoitteeseen; markus@savontp.fi tai puh. 0440630825. Tarkemmin ohjelma nettisivuilla.

Vuoden 2021 Vuosikokous
Juvan kulttuurin vuosikokous pidetään 22.9. 2021 klo 18.00. Tervetuloa! Kokouskuulutus julkaistaan Juvan lehdessä ja nettisivuilla Kesäkuun alussa 2021.

Juvan Kulttuuri ry hallitus
heikkilaukkanen64@gmail.com puh. 0400 755204