Koululaisstipendit 2024

Juvan kulttuuri ry:n  jakaa kulttuuristipendit koululaisille

Juvan kulttuuri ry jakaa vuosittain kulttuuristipendejä Juvan koulujen oppilaille.  Stipendejä myönnetään kolme kappaletta: yksi alaluokkien oppilaalle, yksi yläluokkien oppilaalle ja yksi lukion oppilaalle. Stipendien tarkoituksena on palkita osaavia ja aktiivisia Juvan koulujen oppilaita kulttuurin eri alojen harrastamisesta sekä sen toteuttamisesta koulussa tai sen ulkopuolella. Stipendillä halutaan nostaa esiin aktiivisia lähiyhteisön vastuunkantajia. Stipendien jako on valmisteltu yhdessä koulujen opettajakuntien kanssa. Tänä vuonna stipendit luovutetaan palkittaville Juvan kulttuuri ry:n järjestämässä kulttuurigaalassa.

Tänään palkittavat koululaiset:

Veera Hirvonen 6.lk, Paatelan koulu , 100 euroa

Veera on luova esteetikko ja herkkä havaitsemaan kauneutta ympärillään. Veera on luonteeltaan auttavainen ja kannustava kaveri. Hän harrastaa kuvataiteita, musiikkia, teatteria ja liikuntaa. Viulua hän on soittanut 6-vuotiaasta alkaen Mikkelin musiikkiopistossa.  Hän esiintyy mielellään erilaisissa koulun juhlatilaisuuksissa. Veeralla on loistava kyky kannustaa toisia mitä erilaisimmissa tilanteissa.

Alina Meinander 9 C, Juvan yhtenäiskoulu, 150 euroa

Alina on virtuoosimaisen taitava nuori kuvantekijä, jonka kädenjälki on tarkkaa, vivahteikasta ja monipuolista. Hänen teostensa visuaalinen kieli on tunnistettava ja omaleimainen. Erityislaatuista Alinan työskentelyssä on nuoresta iästä huolimatta kyky tuottaa omaperäisiä, mielenkiintoisia kuvia loppuun asti viimeistellysti. Kuvan tekeminen vaikuttaakin olevan Alinalle ilmaisuväline ja lähtökohta, jolla hän voi toteuttaa itseään ja luovuuttaan siten, että se puhuttelee myös vastaanottajia.

Julius Huhtinen, Juvan lukio 1.vsk, 200 euroa

Julius Huhtiselle on jo yläluokilla kirkastunut tavoite opiskella näyttelijäksi. Tämän vahvan tahtotilan ohjaamana hän osallistui lukioteatterin toimintaan jo peruskoulun yhdeksännellä luokalla, jolloin hän näytteli keskeisessä roolissa lukioteatterin produktiossa ”Minä elän”. Kesätyönään Julius esiintyi Tuusmäen kesäteatterissa. Kuluvana vuonna jälleen Juvan lukioteatterissa pääosassa teatterikappaleessa Emmauksen tiellä. Juliuksesta on  kuoriutunut  intohimoisen näyttelijän lisäksi  esimerkillinen lukiolainen, joka lisäksi  luo ympärilleen  yhteisöllisyyttä.

Juvan kulttuuri ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea kulttuuria sekä edistää henkistä ja aineellista kehitystä Juvalla alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.  Yhdistys on viime vuosina kyennyt jakamaan vuosittain noin 15 – 25 juvalaiselle toimijalle reilut 30.000 euroa vuodessa.

Puheenjohtaja Heikki Laukkanen, puh.0400 755204