Myönnetyt avustukset 2024

TIEDOTE

Myönnetyt avustukset eri kulttuurialan toimijoille

 • vuonna 2024 jaetaan yhteensä 32.300 €

Juvan kulttuuri ry tukee juvalaisia toimijoita ja tapahtumia. Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on tukea kulttuuria sekä edistää henkistä ja aineellista kehitystä Juvalla alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.

Yhdistys jakaa vuosittain avustuksia ja toimintatukia.  Tänä vuonna hakemuksia tuli 29 eri hakijalta. Kohteita hakemukissa oli yhteensä 30. Haettava avustusmäärä oli lähes 90.000 euroa. Juvan kulttuuri ry hallitus myöntää tänä vuonna avustuksia 26 hankkeelle. Myönnettävä avustusmäärä on 32.300 euroa. Kahden hakijan avustukset on myönnetty useampivuotisena aiemmin.

Yhdistys toivoo, että avustusten kautta voimme merkittävästi edistää ja aktivoida juvalaisten kulttuuritoimijoiden toimintaa alkaneen vuoden aikana. Kaksi avustuksista on useampivuotinen. Hakijamäärä ja hakemusten laaja-alaisuus on vuosien aikana parantunut. Juvalla on paljon aktiivisia toimijoita.  

Tänä vuonna jaettavat avustukset:

 • Alabaari oy                                                     1.000 €

Savon pienimmän festivaalin järjestelyihin

 • Eläkeliiton Juvan yhdistys ry                     1.200  €

Eläkeliiton pelimaanien toimintaan ja kansallisen hiihtopäivän tapahtumaan

 • Gottlund -työryhmä                                    2.000  €

Juvan kulttuurin pitkäaikaiselle yhteistyökumppanille kymmenen Gottlundin runokilpailun järjestämiseen

 • Hietala Katja ja Aki                                      750 €

Musiikkitoimintaan pitkäaikaishoidossa oleville asukkaille

 • Joroisten Musiikkiyhdistys ry                   2.000 €

Juvalla toteuttavien konserttien toteutukseen Joroisten musiikkipäivien yhteydessä kesällä 2024

 • Juvan hevosystäväinseura ry                   750 €

Kesäisen iltaravitapahtuman toteutukseen

 • Juvan Kamarikuoro                                      1 000 €

Oskar Merinato konsertin toteutukseen

 • Juvan kamerakerho ry                                500 €

Kesänäyttelyn ”mustavalokuvia” toteutukseen

 • Juvan Kotiseutu- ja museoyhdistys ry 1.500 €

Juvan kotiseutumuseon esineistön inventointiin, luettelointiin, numerointiin, digitointiin ja järjestämiseen

 • Juvan Mieslaulajat ry                                  750 €

konserttien toteutukseen

 •  Juvan Puhaltajat ry  €                                300 €

konsertin järjestelyihin

 •  Juvan Lukioteatteri ry                                1 000€

teatteritoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen

 • Juvan tuohitaitajat ( rekisteröitymätön yhdistys)   1000 €

Tuohen punonnan kurssitoimintaan Juvalla

 • Juvan rotariklubi ry                                      500 €

Ystävänpäivän konsertin toteutukseen

 • Juvan yhtenäiskoulun 5 – 9 luokat/ Ulla-Riikka Kutvonen 250 €

Muraalin toteutus 14-tien alikulkutunneliin

 • Hanna Räty                                                     300 €

Taideretken järjestelyihin Gottlunin kierroksella kesällä 2024   

 • Markku Karila                                                1000 €

Muistelmien saattaminen kirjana julkisuuteen

 • Ari Kolehmainen                                          2000 €

Juvan sukujen asutushistorian, alkuperän ja yhteyksien selvittämiseen  isälinjaisilla Y-DNA testeillä 

 • KunnonPito (KuPi) ry                                   500 €

Speden X -paroni -henkisen kesätapahtuman järjestämiseen Hyötyyssä

 • Kuosmalan kyläyhdistys ry                       500 €

Ruotusotamiehen torpan alueen kunnostamiseen

 • Alexandra Lindqvist                                    2000 €

Taiteelliseen työskentelyyn ja yksityisnäyttelyyn ” Langan lumous”

 • Kari Kärkkäinen                                            3000 €

Hymyilevä Apollo -työn toteutukseen uudelleen ja nyt kestävämmistä materiaaleista

 • Metsähoitoyhdistys Etelä-Savo               1000 €

Metsä Rokkaa – tapahtuman toteutukseen Juvalla

 • Nina Räsämäki                                              3000 €

Fremmed Blod -kirjan kääntämiseen suomeksi. Kirja kertoo Marten ja Andrean retkestä metsäsuomalaisiin juurin mm. Juvalla

 • Teatteriryhmä Irtonaiset                           1500 €

Santakujan Othello näytelmän toteutukseen

Tämän lisäksi tämä vuonna yhdistys avustaa Martti Talvela säätiötä 2500 eurolla. Avustus on kolmivuotisen avustuksen viimeinen vuosi. Säätiö tukee nuoria laulajia ja on järjestänyt Juvalla konsertin.

 Juvan karjalaiset saavat kaksivuotisesta avustuksesta tänä vuonna 500 euroa. Avustusta käytetään museon näyttelyn kunnostamiseen.    

Juvan kulttuuri ry on perustettu vuonna 2004. Yhdistykseen voi liittyä uudeksi jäseneksi nettisivujen kautta  www.juvankultturi.fi tai olemalla yhteydessä hallituksen jäseniin. Jäseniä yhdistyksellä on noin 180.

Juvan Kulttuuri ry:n hallituksessa ovat Johanna Kuusisto, Hannu Summanen, Kari Pitkälä, Jukka Paasonen, Esko Vuokko ja Heikki Laukkanen.

Lisätietoja; puheenjohtaja Heikki Laukkanen, 0400 755204