Myönnetyt avustukset eri kulttuurialan toimijoille

Myönnetyt avustukset eri kulttuurialan toimijoille

 • vuonna 2023 jaetaan yhteensä 31.900 €

Juvan kulttuuri ry tukee juvalaisia toimijoita ja tapahtumia. Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on tukea kulttuuria sekä edistää henkistä ja aineellista kehitystä Juvalla alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.

Yhdistys jakaa vuosittain avustuksia ja toimintatukia.  Tänä vuonna hakemuksia tuli 22 eri hakijalta. Kohteita hakemukissa oli yhteensä 23. Haettava avustusmäärä oli yli 50.000 euroa. Juvan kulttuuri ry hallitus myöntää tänä vuonna avustuksia 20 hankkeelle. Myönnettävä avustusmäärä on 31.900 euroa. Lisäksi yhdistys myönsi syksyllä ESMO;lle ja kuorojen yhteiseen joulukonserttiin 1000 euroa.

Yhdistys toivoo, että avustusten kautta voimme merkittävästi edistää ja aktivoida juvalaisten kulttuuritoimijoiden toimintaa alkaneen vuoden aikana. Kaksi avustuksista on useampi vuotinen. Hakijamäärä ja hakemusten laaja-alaisuus on vuosien aikana parantunut. Juvalla on paljon aktiivisia toimijoita.  

Tänä vuonna jaettavat avustukset:

 • Eläkeliiton Juvan yhdistys ry 500,00 €

Eläkeliito yhteislaulutapahtumaan laavukylässä

 • Etelä-Savon musiikki- ja oopperayhdistys ESMO ry 2000 euroa

Avustuksella ostetaan Elinan Surma oopperaan Juvan lukiolaisille 40 lippua.

 • Gottlund -työryhmä 1.500,00 €

Juvan kulttuurin pitkäaikaiselle yhteistyökumppanille kymmenen Gottlundin runokilpailun järjestämiseen

 • Joroisten Musiikkiyhdistys ry 2.000,00 €

Juvalla toteuttavien konserttien toteutukseen Joroisten musiikkipäivien yhteydessä.

 • Joroisten musiikkiyhdistys ry   1000 €

Martti Talvela-säätiön stipendiaattien konserttiin Juvalla

 • Juvan Kamarikuoro 1 000,00 €

Joulukonsertin toteutukseen

 • Juvan karjalaiset ry tänä vuonna 500 € ja ensi vuonna 500 €

Karjalaisten museon näyttelyn kunnostamiseen

 • Juvan Kotiseutu- ja museoyhdistys ry 2.500 €

Juvan kotiseutumuseon esineistön inventointiin, luettelointiin, numerointiin ja järjestämiseen

 • Juvan Käsityöläiset ry 2.000,00 €

Valtakunnallisen tilkkutäkkinäyttelyn järjestämiskuluihin Kukkokoululla, Hildurissa ja kirjastossa

 • Juvan Mieslaulajat ry 1.000,00 €

kuoron 75 – vuotistapahtuman ja yhteislaulutilaisuuden toteutukseen

 •  Juvan Puhaltajat ry 1.000,00 €

Svengaavaa joulua – konsertin järjestelyihin

 •  Juvan Lukioteatteri ry 1 000,00 €

”Minä elän” – esityksen visualisointiin

 • Juvan tuohitaitajat ( rekisteröitymätön yhdistys)

Tuohityön harrastajien aktivointi ja talvi- ja kesäkurssin järjestelyihin. Kesäkurssiin tulossa harrastajia muualtakin kuin Juvalta

 • Juvan reserviupseerikerho ry ja Juvan reserviläiset ry 3000 €

Kirkkopuistossa olevan Saint Chamond – haupitsin  kunnostamiseen (pyörät)

 • Juvan yhtenäiskoulun 5 – 9 luokat/ Ulla-Riika Kutvonen

Muraalin toteutus 14-tien alikulkutunneliin

 • Martti Talvela – säätiö 2 500,00 €, nyt toinen vuosi

Kolmivuotinen avustus juvalaiselle Martti Talvela –säätiölle, vuosittain 2 500 euroa. Martti Talvela säätiö jakaa avustuksia lahjakkaille laulajille ja avustukset on jaettu Juvalla konserttien yhteydessä.

 • Räty Hanna 4.000,00 €

Kahden kuukauden taiteellinen työskentely jatkona ”Kuvitteellisen mummola” kokonaisuuteen.

 •  Kirsi Vertainen 3.000 euroa

Väitöskirjatyön valmisteluun Pattoin ja Partalan tutkimuksien perustalta, jossa keskiössä on suomalainen lammas ja lammastalous