Vuoden 2018 kulttuuritapahtumille
ja -teoille haettavana
toimintatukea /-avustusta

Juvan kulttuuri ry myöntää toimintatukea /-avustusta
juvalaisille järjestöille ja toimijoille vuoden 2018 aikana
järjestettävien kulttuuritapahtumien ja -tekojen toteuttamiseen.
Toimintatuki/-avustusta haetaan kirjallisella, vapaamuotoisella
hakemuksella (paperisena), johon on liitetty
kulttuuritapahtuman tai -teon kokonaiskustannusarvio.
Hakemukset on toimitettava Juvan kulttuuri
ry:n sihteerille Jaana Kärkkäiselle osoitettuna Savon
Tilipiste Oy:n toimistoon 31.12.2017 mennessä.
Toimintatuki /-avustus myönnetään harkinnanvaraisesti.
Juvan kulttuuri ry:n hallitus käsittelee hakemukset
ja tekee niistä päätökset 22.1.2018.
Myönnetyt avustukset maksetaan toukokuussa 2018.
Hakijan tulee huolehtia, että toimintatuki /-avustus
käytetään siihen toimintaan, mihin sitä on haettu.
Toteutuneesta kulttuuritapahtumasta on tehtävä
loppuraportti.

Kulttuuriterveisin!
Juvan kulttuuri ry / Hallitus

Toimintatukihakemukset osoitetaan
seuraavaan osoitteeseen:
Juvan kulttuuri ry
Sihteeri Jaana Kärkkäinen
c/o Savon Tilipiste Oy, Piikkiläntie 2-4, 51900 Juva
Lisätietoja: Juvan kulttuuri ry:n puheenjohtaja Pertti Pesonen, puh.nro 0400-366905