Partala viisi vuosisataa

Partalan kartano elää parhaillaan muutosvaihetta, jossa sille etsitään identiteettiä. Juvalaiset joutuvat puntaroimaan Partalan käyttöä nyt ja tulevaisuudessa. Partalan historiallisesti arvokasta aluetta halutaan kehittää Juvan maaseutupitäjän käyntikortiksi, joka palvelee alueen kulttuuritoimijoita, matkailua sekä muuta elinkeinoelämää.

Partala-hankkeen tarkoituksena on päivittää ja täydentää Juvan kunnan omistuksessa olevan Partalan kartanon historia tähän päivään historiantutkimuksen ulkopuolelle jäävin menetelmin. Hanke tulee olemaan kolmivuotinen, sekä arkeologian että kansantieteen tutkimusmenetelmiä hyödyntävä monitieteellinen tutkimus, jossa myös alojen opiskelijat saavat kenttätyökokemusta. Näin Partalan historiasta saadaan varsin kattava läpileikkaus huomattavasti laajemmasta näkökulmasta kuin pelkistä arkistolähteistä. Tutkimuksen lopputuloksena on aineisto, joka toimii työkaluna niin alueen matkailupalvelujen, elinkeinotoiminnan kuin kulttuuripalveluidenkin kehittämisessä, kuin myös pohjana aluetta koskevassa päätöksenteossa. Hyvin dokumentoitu aineisto poikii mahdollisesti myös lisätutkimuksia ja opinnäytetöitä tulevaisuuden tutkijoiden käytössä. Hankkeen kehitystarkoituksena on lisätä paikallista aktiivisuutta ja kehittää edelleen Partalaa paikallisen yhteisön kiintopisteenä.

Hankkeen hallinnoijana toimii Juvan kunta. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Juvan kotiseutu- ja museoyhdistys sekä Juvan kulttuuri ry.