HAETTAVANA TOIMINTA-AVUSTUSTA VUODEN 2024 KULTTUURITAPAHTUMILLE JA -TEOILLE

Juvan kulttuuri ry myöntää toiminta-avustusta juvalaisille järjestöille ja toimijoille vuoden 2024 aikana järjestettävien kulttuuritapahtumien, -hankkeiden ja -tekojen toteuttamiseen. Hakijat voivat tehdä ehdotuksia myös hankkeista, joiden toteutus kestää useamman vuoden.

Toiminta-avustusta haetaan kirjallisella, vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse tai kirjeitse, johon on liitetty kulttuuritapahtuman tai -teon kokonaiskustannusarvio.

Hakemukset on toimitettava Juvan kulttuuri ry:lle osoitettuna, Elegian Oy:n toimistoon tai Juvan Kulttuuri ry:n sähköpostiin 31.12.2023 mennessä.

Toiminta-avustus myönnetään harkinnanvaraisesti. Juvan kulttuuri ry:n hallitus käsittelee hakemukset ja tekee niistä päätökset tammikuussa 2024. Hakijan tulee huolehtia, että toiminta-avustus käytetään siihen toimintaan, mihin sitä on haettu ja tapahtumasta on toimitettava loppuraportti.

 Kulttuuriterveisin!

Juvan kulttuuri ry / hallitus

Toiminta-avustushakemukset osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:

toimisto@juvankulttuuri.fi

tai

Juvan kulttuuri ry

c/o Elegian Oy, Piikkiläntie 2-4, 51900 Juva

Lisätietoja: Juvan kulttuuri ry:n puheenjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204.