Juvan kulttuuri ry kuudesluokkalaisten kulttuurituki

Juvan kulttuuri ry on päättänyt vuosittain tukea Juvan kunnan kuudesluokkaisia kustantamalla heidät kerran vuodessa johonkin kulttuuri- tai  taidetapahtumaan. Tuella on tarkoitus tarjota yhden päivän ohjelma kulttuurin ja taiteen piirissä. Yhdistys maksaa liput ja kuljetukset ja koulu huolehtii järjestelyistä. Kaikkien  Juvan koulujen vuosiluokka opettajineen sopivat kerralla yhteen linja-autoon.  Suomen kulttuurirahastolla on vastaava tuki kahdeksasluokkalaisille.

Juvan kulttuurin tavoitteena on tarjota kaikille vuosiluokan oppilaille mahdollisuus   kulttuurikokemuksiin ja elämyksiin. Kulttuurikasvatus on osa kouluopetusta ja siinä tärkeää on turvata kaikille osallistumismahdollisuuksia. 

  • Upea juttu, toteaa rehtori Olli Kossila. Koulun resurssien puitteissa meillä ei ole mahdollisuutta järjestää tallaisia kulttuurielämyksiä. Järjestämme mielellämme näitä kulttuuriretkiä.
  • Mukava olisi päästä käymään tämä keväänä jossakin konsertissa tai näyttelyssä, vastaavat heti kysyttäessä kuudesluokkalaiset Laura-Liis Lamp ja Miro Hautsalo.

Juvan kulttuuri ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea kulttuuria sekä edistää henkistä ja aineellista kehitystä Juvalla alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.  Yhdistys on viime vuosina kyennyt jakamaan vuosittain noin 15 – 20 juvalaiselle toimijalle reilut 30.000 euroa vuodessa.

Puheenjohtaja Heikki Laukkanen, puh.0400 755204 ja rehtori Olli Kossila 040 5083826

Vasemmalta kuudennen luokan oppilas Laura-Liis Lamp, opettaja Päivi Kietäväinen,Miro Hautsalo sekä Martti Talvela kampuksen rehtori Olli Kossila ja Juvan kulttuuri ry:n puheenjohtaja Heikki Laukkanen. Kuva : Johanna Kuusisto