Haettavana toiminta-avustusta vuoden 2020 kulttuuritapahtumille ja -teoille

Juvan kulttuuri ry myöntää toiminta-avustusta juvalaisille järjestöille ja toimijoille vuoden 2020 aikana järjestettävien kulttuuritapahtumien ja -tekojen toteuttamiseen.
Toiminta-avustusta haetaan kirjallisella, vapaamuotoisella hakemuksella (paperisena), johon on liitetty kulttuuritapahtuman tai -teon kokonaiskustannusarvio. Hakemukset on toimitettava Juvan kulttuuri ry:n Hallitukselle osoitettuna Savon Tilipiste Oy:n toimistoon 31.12.2019 mennessä.
Toimintatuki /-avustus myönnetään harkinnanvaraisesti. Juvan kulttuuri ry:n hallitus käsittelee hakemukset ja tekee niistä päätökset tammikuussa 2020. Hakijan tulee huolehtia, että toimintatuki /-avustus käytetään siihen toimintaan, mihin sitä on haettu. Toteutuneesta kulttuuritapahtumasta on tehtävä loppuraportti.

Kulttuuriterveisin!

Juvan kulttuuri ry / Hallitus
Toimintatukihakemukset osoitetaan seuraavaan osoitteeseen: Juvan kulttuuri ry / Hallitus c/o Savon Tilipiste Oy, Piikkiläntie 2-4, 51900 Juva