Haettavana toiminta-avustusta vuoden 2019 kulttuuritapahtumille ja -teoille

Juvan kulttuuri ry myöntää toiminta-avustusta juvalaisille järjestöille ja toimijoille vuoden 2019
aikana järjestettävien kulttuuritapahtumien ja -tekojen toteuttamiseen.
Toiminta-avustusta haetaan kirjallisella, vapaamuotoisella hakemuksella (paperisena), johon
on liitetty kulttuuritapahtuman tai -teon kokonaiskustannusarvio.
Hakemukset on toimitettava Juvan kulttuuri ry:n sihteeri Ulla Kauppiselle osoitettuna, Savon Tilipiste Oy:n
toimistoon 31.12.2018 mennessä.
Toiminta-avustus myönnetään harkinnanvaraisesti. Juvan kulttuuri ry:n hallitus käsittelee
hakemukset ja tekee niistä päätökset tammikuussa 2019. Hakijan tulee huolehtia, että toiminta-avustus käytetään siihen toimintaan, mihin sitä on haettu ja tapahtumasta on toimitettava loppuraportti.
Kulttuuriterveisin!
Juvan kulttuuri ry / hallitus

Toiminta-avustushakemukset osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:
Juvan kulttuuri ry / sihteeri Ulla Kauppinen
c/o Savon Tilipiste Oy, Piikkiläntie 2-4, 51900 Juva
Lisätietoja: Juvan kulttuuri ry:n puheenjohtaja Pertti Pesonen,
puh.0400 366 905