Vuoden 2018 kulttuuritapahtumille

ja -teoille haettavana

toimintatukea /-avustusta

 

 

Juvan kulttuuri ry myöntää toimintatukea /-avustusta

juvalaisille järjestöille ja toimijoille vuoden 2018 aikana

järjestettävien kulttuuritapahtumien ja -tekojen toteuttamiseen.

Toimintatuki/-avustusta haetaan kirjallisella, vapaamuotoisella

hakemuksella (paperisena), johon on liitetty

kulttuuritapahtuman tai -teon kokonaiskustannusarvio.

Hakemukset on toimitettava Juvan kulttuuri

ry:n sihteerille Jaana Kärkkäiselle osoitettuna Savon

Tilipiste Oy:n toimistoon 31.12.2017 mennessä.

Toimintatuki /-avustus myönnetään harkinnanvaraisesti.

Juvan kulttuuri ry:n hallitus käsittelee hakemukset

ja tekee niistä päätökset 22.1.2018.

Myönnetyt avustukset maksetaan toukokuussa 2018.

Hakijan tulee huolehtia, että toimintatuki /-avustus

käytetään siihen toimintaan, mihin sitä on haettu.

Toteutuneesta kulttuuritapahtumasta on tehtävä

loppuraportti.

 

Kulttuuriterveisin!

Juvan kulttuuri ry / Hallitus

 

Toimintatukihakemukset osoitetaan

seuraavaan osoitteeseen:

Juvan kulttuuri ry

Sihteeri Jaana Kärkkäinen

c/o Savon Tilipiste Oy, Piikkiläntie 2-4, 51900 Juva

Lisätietoja: Juvan kulttuuri ry:n puheenjohtaja Pertti

Pesonen, puh.nro 0400-366905

Yhteystiedot

Juvan kulttuuri ry

Savon Tilipiste Oy

Piikkiläntie 2-4

51900 Juva