Haettavana toiminta-avustusta vuoden 2020 kulttuuritapahtumille ja -teoille

 

Juvan kulttuuri ry myöntää toiminta-avustusta juvalaisille järjestöille ja toimijoille vuoden 2020 aikana järjestettävien kulttuuritapahtumien ja -tekojen toteuttamiseen.

Toiminta-avustusta haetaan kirjallisella, vapaamuotoisella hakemuksella (paperisena), johon on liitetty kulttuuritapahtuman tai -teon kokonaiskustannusarvio. Hakemukset on toimitettava Juvan kulttuuri ry:n Hallitukselle osoitettuna Savon Tilipiste Oy:n toimistoon 31.12.2019 mennessä.

Toimintatuki /-avustus myönnetään harkinnanvaraisesti. Juvan kulttuuri ry:n hallitus käsittelee hakemukset ja tekee niistä päätökset tammikuussa 2020. Hakijan tulee huolehtia, että toimintatuki /-avustus käytetään siihen toimintaan, mihin sitä on haettu. Toteutuneesta kulttuuritapahtumasta on tehtävä loppuraportti.

 

Kulttuuriterveisin!

 

Juvan kulttuuri ry / Hallitus

Toimintatukihakemukset osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:   Juvan kulttuuri ry /                            Hallitus  c/o Savon Tilipiste Oy, Piikkiläntie 2-4, 51900 Juva

Lisätietoja: Juvan kulttuuri ry:n puheenjohtaja Pertti Pesonen, puh.nro 0400-366905

WWW.juvankulttuuri.fi

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Juvan kulttuuri ry

Savon Tilipiste Oy

Piikkiläntie 2-4

51900 Juva