Juvan kulttuuri ry tukee juvalaisia toimijoita ja tapahtumia. Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on tukea kulttuuria sekä edistää henkistä ja aineellista kehitystä Juvalla alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.

Yhdistys jakaa vuosittain avustuksia ja toimintatukia.  Tänä vuonna hakemuksia tuli 19 kappaletta ja haettava määrä oli lähes 50.000  euroa. Juvan kulttuuri ry myöntää tänä vuonna 16 taholle avustusta. Koronatilanteen takia olemme joutuneet tältäkin vuodelta perumaan kulttuurigaalan, jossa avustukset oli tarkoitus jakaa. Yhdistys toivoo, että avustusten kautta voimme edistää ja aktivoida juvalaisten kulttuuritoimijoiden toimintaa alkaneen vuoden aikana.

 

Tänä vuonna jaettavat avustukset:

 

Gottlund työryhmä   2000 €

Ryhmälle kahdeksannen  valtakunnallisen Gottlund – runokilpailun järjestämiseen kesällä 2020.Runokilpailun tavoitteena on pitää yllä Gottlundin perinne elävänä sekä rohkaista ihmisiä kirjoittamaan omaäänistä runoutta.

 

Joroisten musiikkiyhdistys ry  1000 €

Juvalla tapahtuvaan toimintaan ja Juvan konserttien järjestämiseen

 

Mari Liimatainen   3000€

Taiteellisen työskentelyyn; Tuhkalan kylän raittia koskevaan teoskokonaisuuden toteuttamiseen

 

Juvan lukioteatteri ry   2000€

Teatteritoimintaan ja uuden revyyn tuotantokuluihin

 

Juvan kamarikuoro ry   1000 €

Elokuvamusiikkiin keskittyvän konsertin järjestelykuluihin kesällä 2021

 

Juvan Mieslaulajat ry   1000 €

Konserttien ja yhteislaulutilaisuuksien järjestelykuluihin

 

Juvan käsityöläiset ry   1650 €

Hildurin  näyttelytoiminnan kehittämiseen

 

Martti Talvela säätiö   2500 €

Kaksivuotinen yhteistyösopimus säätiön kanssa. Tämä on toinen vuosi. Juvan kulttuuri ry osallistuu vuosittain jaettavan Martti Talvela säätiön apurahan rahoittamiseen. Talvela – säätiö jakaa apurahan vuosittain säätiön kotipaikkakunnalla Juvalla.

 

Kuosmalan kyläyhdistys   250 €

Kesätapahtuman järjestämiskuluihin

 

Juvan kunnan työelämäpalvelut  1500 €

Museopakohuonepelin suunnitteluun osana Juvan paikallistuntemuksen lisäämisestä.

 

Saimaan Teatteri ry   1000 €

Juvalla toteuttavan kesäteatterin ensi-illan järjestelykuluihin

 

Hanna Räty     1800 €

Taiteellisen työskentelyyn; maalauspajojen toteuttaminen vuoden 2021 aikana

 

Juvan kunta kulttuuripalvelut  2000 €

Kotirintama sodassa ja rauhassa – näyttelyn toteuttamiseen. Osana näyttelyä  100 vuotta sitten perustetun Lotta Svärd – järjestön Juvan historian esittely

 

Juvan partioveikot ry   500 €

Juvan partiolaisten 70- vuotista historiaa esittävän  näyttelyn toteutukseen

 

Antti Kilkki    500 €

Valokuvanäyttelyn toteutukseen.  Samalla palkintona elämäntyöstä Juvan dokumentoinnissa valokuvauksen kautta

 

 

Juvan kunnan yritys- ja matkailupalvelut 800  €

Kirkonkylän taajaman kulttuuri- ja luontokohteiden kävelykartan toteutuksen suunnitteluun

 

Juvan kulttuuri ry on perustettu vuonna 2004. Juvan kulttuuri ry:n pääosa peruspääoma syntyi, kun Juvan Lehti ry:n julkaisusoikeudet myytiin Länsi-Savo konsernille. Juvan Lehti ry:n ainaisjäsenet siirtyivät Juvan kulttuuri ry:n ainaisjäseniksi. Yhdistys tavoittelee uusia henkilöitä jäseniksi erityisesti kulttuuritoimijoiden piiristä. Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi ottamalla yhteyden nettisivujen kautta  www.juvankultturi.fi tai olemalla yhteydessä hallituksen jäseniin. Jäseniä yhdistyksellä on noin 180.

Lisätietoja; puheenjohtaja Heikki Laukkanen, 0400 755204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Juvan kulttuuri ry

Savon Tilipiste Oy

Piikkiläntie 2-4

51900 Juva