HAETTAVANA TOIMINTA-AVUSTUSTA VUODEN 2019 KULTTUURITAPAHTUMILLE JA -TEOILLE Juvan kulttuuri ry myöntää toiminta-avustusta juvalaisille järjestöille ja toimijoille vuoden 2019 aikana järjestettävien kulttuuritapahtumien ja -tekojen toteuttamiseen. Toiminta-avustusta haetaan kirjallisella, vapaamuotoisella hakemuksella (paperisena), johon on liitetty kulttuuritapahtuman tai -teon kokonaiskustannusarvio. Hakemukset on toimitettava Juvan kulttuuri ry:n sihteeri Ulla Kauppiselle osoitettuna, Savon Tilipiste Oy:n toimistoon 31.12.2018 mennessä. Toiminta-avustus myönnetään harkinnanvaraisesti. Juvan kulttuuri ry:n hallitus käsittelee hakemukset ja tekee niistä päätökset tammikuussa 2019. Hakijan tulee huolehtia, että toiminta-avustus käytetään siihen toimintaan, mihin sitä on haettu ja tapahtumasta on toimitettava loppuraportti. Kulttuuriterveisin! Juvan kulttuuri ry / hallitus Toiminta-avustushakemukset osoitetaan seuraavaan osoitteeseen: Juvan kulttuuri ry / sihteeri Ulla Kauppinen c/o Savon Tilipiste Oy, Piikkiläntie 2-4, 51900 Juva Lisätietoja: Juvan kulttuuri ry:n puheenjohtaja Pertti Pesonen, puh.0400 366 905

Yhteystiedot

Juvan kulttuuri ry

Savon Tilipiste Oy

Piikkiläntie 2-4

51900 Juva